Operatiunea 2.3.1. Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

Obiectiv:

 • sprijinirea activitatilor legate de crearea sau dezvoltarea spin-off-urilor, respectiv start-up-urilor inovative (bazate pe rezultatele de cercetare-dezvoltare), pentru a creste transferul tehnologic dinspre institutiile de Cercetare -Dezvoltare catre companii si pentru a asigura dezvoltarea de noi domenii de afaceri si activitati inovatoare.

Beneficiari eligibili:

 • spin-off-uri: firme recent infiintate/care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat recent obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati

- solicitantul are drept de proprietate asupra unui brevet sau dreptul de utilizare al unui rezultat obtinut din activitatea de cercetare

- trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa-si desfasoare activitatea

 • start-up-uri: microintreprinderi sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului si are maximum 20 de angajati

- solicitantul nu activeaza in niciunul din urmatoarele sectoare economice:

 • pescuit si acvacultura
 • productia primara a produselor agricole
 • procesarea si marketingul produselor agricole
 • sectorul carbonifer

- solicitantul nu se afla in dificultate

Investitii eligibile:

 • crearea si inregistrarea unei societati comerciale (numai pentru spin-off-uri)
 • activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare
 • achizitia de servicii de consultanta pentru inovare
 • achizitia de servicii suport pentru inovare
 • activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii / know-how / brevetului / licentei sau altui drept de proprietate industriala
 • activitati legate de informarea beneficiarilor
 • activitati de informare si publicitate privind proiectul

Alocare financiara:
Valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, reprezentand maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Pentru agentii economici din sectorul transporturilor, valoarea totala a ajutorului nerambursabil, nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 euro.