Operatiunea 3.1.1. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

Obiective:

 • cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC
 • conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente si achizitionarea echipamentelor conexe.

Beneficiari eligibili:
IMM-uri sau ONG-uri, care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • solicitantul nu se afla in dificultate
 • solicitantul nu are obligatii bugetare nete ce depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF si/sau obligatii de plata care depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale
 • solicitantul a inregistrat profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat – pentru IMM-uri

Investitii eligibile:

 • Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente
 • Achizitionarea de echipamente TIC si periferice
 • Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului
 • Achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office
 • Achizitionarea unui website de prezentare a companiei / ONG-ului
 • Achizitionarea unui nume de domeniu nou “.ro”
 • Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica
 • Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati
 • Informarea si publicitatea pentru proiect.

Alocare financiara:
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 10.000 lei si maximum 100.000 lei, avand o rata maxima de cofinantare de 90% pentru microintreprinderi si IMM-uri si de 95% pentru ONG-uri.