4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Obiective:

 • cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor
 • imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si in special a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu ariile inconjuratoare
 • cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor
 • cresterea competitivitatii regiunilor prin sprijinirea mediului de afaceri
 • cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor

Beneficiari eligibili:

 • solicitantul este societate comercialasau societate cooperativa, care se incadreaza în categoria microintreprinderilor
 • la momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja inscris in actul constitutiv domeniul de activitate eligibil
 • solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a obtinut profit sau profit din exploatare in anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare
 • solicitantul are capacitatea financiara de a implementa proiectul
 • solicitantul detine dreptul de executie a lucrarilor de constructii asupra imobilului ce face obiectul proiectului
 • solicitantul detine dreptul de utilizare a spatiului destinat implementarii proiectului

Investitii eligibile:

 • achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, prestare servicii, constructii a microintreprinderii
 • achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software)
 • construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii. Pentru modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrarile de mentenanta sau reparatii. Pot fi considerate eligibile doar lucrarile care se supun autorizarii

Alocare financiara:
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa între 100.000 lei si 3.000.000 lei.