1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte

Obiectiv:

  • crearea / mentinerealocurilor de muncaprecum si promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Romania, in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la cresterea / mentinerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Beneficiari eligibili:

  • unitate administrativ-teritoriala (autoritate a administratiei publice locale, APL), la nivel de municipiu resedinta de judet, potrivit legii, sau sector al municipiului Bucuresti, definita conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
  • solicitantul este mandatat de asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru derularea proiectelor
  • solicitantulare capacitatea de a implementa proiectele care fac obiectul cererii de finantare

Investitii eligibile:

  • lucrari la spatiile exterioare ale blocului / scarii de bloc
  • spatii si instalatiile interioare comune ale blocului/ scarii de bloc

Alocare financiara:

O cerere de finantare poate cuprinde unul sau mai multe proiecte, in limitele minime si maxime ale valorilor totale ale proiectelor, respectiv 1.700.000 – 46.000.000 lei inclusiv TVA pentru o cerere de finantare.

Ratele de co-finanţare aplicabile sunt:

  • 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, in proportie de 82% FEDR, respectiv 18% buget de stat
  • 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Autoritatea Publică Locală şi Asociaţia de proprietari