Operatiunea 4.1.2.A Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de transport

Obiective:

 • cresterea securitatii furnizarii energiei prin reducerea numarului de intreruperi
 • crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activitati economice noi, precum si dezvoltarea infrastructurii energetice nationale la standarde europene aplicabile in domeniu
 • utilizarea rationala a resurselor energetice prin reducerea pierderilor
 • minimizarea impactului negativ asupra mediului
 • reducerea costurilor de mentenanta ale retelelor de transport

Beneficiari eligibili:

 • operatorul de transport si de sistem din domeniul energiei electrice
 • operatorul de transport (transportator) din domeniul gazelor naturale

Investitii eligibile:

 • modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice
 • modernizarea/retehnologizarea statiilor de transformare a energiei electrice
 • modernizarea/retehnologizarea conductelor de transport al gazelor naturale
 • modernizarea/retehnologizarea conductelor magistrale de transport al gazelor naturale
 • modernizarea/retehnologizarea statiilor de comprimare gaze naturale
 • instalarea unor statii de control sau echipamente de automatizare / protectie si control computerizat al transferului de energie catre consumatorul final
 • instalarea unui sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA)
 • construirea unor linii/statii/conducte/magistrale de transport noi

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordata este de 50 milioane lei, reprezentand maximum 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului.