Operatiunea 4.1.1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Obiectiv:

  • cresterea eficientei energetice si obtinerea unei economii de energie.

Beneficiari eligibili:

  • intreprinderi mari, mici si mijlocii din sectorul industrial, care implementeaza proiecte al caror obiectiv este cresterea eficientei energetice si economia de energie.

Investitii eligibile:

  • instalatii / echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei economii de energie, pe baza bilantului energetic
  • unitati de cogenare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenare sau construirea unora noi)
  • constructii aferente procedului industrial care face obiectul proiectului de eficienta energetica (dar numai cele aferente echipamentelor modernizate)

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 80 milioane lei, reprezentand maximum 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
Valoarea maxima totala a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) nu poate depasi 50 milioane euro, echivalentul in lei.