Operatiunea 4.2 Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a biocombustibilui, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a biocombustibilui, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie

Obiective:

 • reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare
 • protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice
 • diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru productia de energie electrica / termica
 • crearea a noi locuri de munca in diferite zone ale tarii prin realizarea / modernizarea capacitatilor de producere a energiei din surse neconventionale
 • crearea posibilitatii de introducere in circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea, la cresterea numarului de locuri de munca
 • implicarea activa a mediului de afaceri (companiilor private din tara si din strainatate) si a autoritatilor publice locale, in procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie

Beneficiari eligibili:

 • autoritatile administratiilor publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
 • societatile comerciale care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici, mijlocii si mari
 • societatile comerciale care se incadreaza in categoria microintreprinderilor inregistrate in localitatile urbane

Investitii eligibile:

 • achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor / instalatiilor proiectului
 • constructii si instalatii aferente constructiilor necesare implementarii proiectului
 • achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua
 • organizare de santier (numai in cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat)
 • racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordata este de 80 milioane lei, reprezentand maximum 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
Valoarea toatala a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) nu poate depasi 50 milioane euro, echivalentul in lei.