Operatiunea 4.3. Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

Obiectiv:

  • intarirea securitatii furnizarii energiei in refiune.

Beneficiari eligibili:

  • din domeniul energiei electrice – operatori de transport si de sistem, definiti conform Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • din domeniul gazelor naturale – operatori de transport (transportatori), definiti conform Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Investitii eligibile:

  • realizarea capacitatilor de interconexiune energie electrica / conductelor de interconectare gaze naturale, in scopul conectarii la retelele de transport energie al tarilor vecine
  • implementarea de sisteme de supraveghere-control si achizitie de date (SCADA) aferete capacitatilor de interconexiune / conductelor de interconectare
  • achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele / instalatiile proiectului
  • realizarea de constructii si instalatii aferente constructiilor

Alocare financiara:
Intensitatea masurii de sprijin acordate (rata de cofinantare) nu poate depasi:
40% din totalul cheltuielilor eligibile in regiunea Bucuresti – Ilfov;
50% din totalul cheltuielilor eligibile, in celelalte 7 regiuni.