Actiunea 1.2.1 – Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere

Tip proiect – Intreprinderi nou-infiintate inovatoare

Obiective:

-  Incurajarea investitiilor private in CDI, prin cresterea numarului de intreprinderi care, prin oferta de CDI (furnizare de cunoastere, aptitudini si facilitati) realizeaza activitati de CDI sau colaboreaza cu institutiile de CD si de invatamant superior care raspund nevoilor intreprinderilor pentru rezoltarea unor provocari ale pietei si stimularea inovarii.

 

Domenii si subdomenii de specializare: descarca Domenii si subdomenii vizate POC 1.2.1.

 

 Beneficiari eligibili – Solicitantul este intreprindere nou-infiintata inovatoare, care respecta urmatoarele conditii:

 • Necotata in lista oficiala a unei burse de valori pe o perioada de pana la 5 ani de la inregistrare
 • Nu a distribuit inca profituri
 • Nu s-a format printr-o fuziune si ale carei costuri aferente activitatii de cercetare si dezvoltare reprezinta cel putin 10% din costurile sale totale de functionare inregistrate in cel putin in cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului sau fara niciun istoric financiar (pentru intreprinderi nou-infiintate)
 • Solicitantul este o intreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate dar este mentionata in statut
 • Nu a primit ajutor pentru intreprindere nou-infiintata inovatoare
 • Solicitantul nu are obligatii de plata scadente catre institutiile publice, si-a indeplinit la timp obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor contributii catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale
 • Datele referitoare la solicitant sa fie inregistrate si actualizate in Registrul Potentialilor Contractori
 • Solicitantul detine un brevet / cerere de brevet / teza de doctorat (a directorului de proiect, angajat la intreprinderea nou creata aplicanta) / drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un contract de cercetare finantat din surse publice
 • Solicitantul trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa-si desfasoare activitatea pentru implementarea proiectului

Activitati eligibile:

 • Activitatile de cercetare industriala / dezvoltare experimentala
 • Activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala
 • Activitati care constau in servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii
 • Activitati de introducere in productie a rezultatelor cercetarii (maxim 50%) din cheltuielile eligibile ale proiectului

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru activitatile de cercetare industriala / dezvoltare experimentala
 • Cheltuieli de personal (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in care acestia sunt angajati in proiectul de cercetare)

-    Cheltuieli salariale

-    Cheltuieli de deplasare in scopul realizarii proiectului

 • Cheltuieli cu echipamente si instrumente (active corporale si obiecte de inventar)

-    Echipamente IT si pentru comunicatii

-    Echipemente si instrumente pentru cercetare

 • Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale

-    Cunostinte tehnice

-    Brevete

-    Drepturi de utilizare

 • Cheltuieli pentru achizitia de servicii

-    Servicii de cercetare

-    Servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de cercetare industriala / dezvoltare experimentala

 • Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii
 • Cheltuieli pentru inchirierea de teren
 • Cheltuieli generale de administratie implicate direct de activitatile de cercetare industriala / dezvoltare experimentala

-    Servicii de comunicatii (internet, telefon, servicii postale si de curierat)

-    Plata utilitatilor (energia electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale)

-    Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

 • Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, plante, animale de laborator, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare industriala / dezvoltare experimentala
  • Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de propritate industriala
  • Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii
  • Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii

-    Consultanta manageriala

-    Asistenta tehnologica

-    Servicii de transfer de tehnologie

-    Consultanta in materie de achizitia, protejarea si comercializarea drepturilor de proprietate intelectuala si pentru acordurile de acordare a licentelor

-    Servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor

 • Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii

-    Inchiriere spatii de lucru

-    Acces la banci de date si biblioteci tehnice

-    Studii de piata

-    Utilizarea de laboratoare

-    Etichetarea, testarea si certificarea calitatii

 • Cheltuieli pentru personalul cu inalta calificare detasat / angajat
 • Cheltuieli de personal aferente personalului cu inalta calificare detasat / angajat pe o perioada determinata de maximum 3 ani

-    Cheltuieli salariale

-    Cheltuieli de deplasare pentru personalul detasat / angajat

-    Cheltuieli aferente folosirii unei agentii de recrutare

 • Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii (max 50% din valoarea eligibila a proiectului)
 • Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv

-    Cunostinte tehnice

-    Brevete

-    Drepturi de utilizare

 • Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv
 • Cheltuieli de personal pentru activitati de introducere in productie a rezultatelor cercetarii
  • Cheltuiala cu Taxa pe Valoarea Adaugata nedeductibla, aferenta cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor

Alocare financiara:

Valoarea financiara nerambursabila poate fi de maximum 2.640.000 lei pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si de maximum 3.520.000 lei pentru celelalte regiuni de dezvoltare ale Romaniei, reprezentand 100% din valoarea totala eligibila a proiectului.