1.1.1.    Strategii de dezvoltare locala

Obiectiv

 • Dezvoltareacapacitatatii de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai buna reglementare si planificare strategica, precum si aceea de a dezvolta parteneriatele inter-institutionale.

Beneficiari eligibili:

 • autoritati ale administratiei publice locale
 • structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale
 • asociatiile de dezvoltare intercomunitara
 • ONG-uri cu activitate relevanta in domeniul administratiei publice, in parteneriat cu cel putin o autoritate publica locala

Investitii eligibile:

 • colectarea informatiilor, analiza si prelucrarea datelor pentru elaborarea situatiei actuale, diagnoza spatiului
 • stabilirea obiectivelor si a criteriilor de dezvoltare
 • dezvoltarea unei strategii pe obiectivele strategie de dezvoltare si operationale
 • identificarea posibilitatilor de actiune
 • activitati de consultare publice in vederea elaborarii, revizuirii unei strategii de dezvoltare locala
 • elaborarea de noi strategii de dezvoltare locala
 • revizuirea / actualizarea de strategii de dezvoltare locala
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, dezvoltarea si / sau implementarea unui set de instrumente, metode, standarde, proceduri si a unui cadru institutional specific unei abordari orientate catre politici publice, care sa duca la o mai buna reglementare
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire pentru specialistii implicati in procesul de formulare a strategiilor de dezvoltare locala
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire in domeniul planificarii strategice pentru personalul de conducere din administratia publica si locala, inclusiv instruire pentru consiliile inter-ministeriale, precum si dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare formatori
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea si/sau dezvoltarea de mecanisme pentru a promova si implementa initiative de parteneriat la toate nivelurile
 • schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte, acordarea de premii in domeniul planificarii strategie, politicilor publice si implementarii parteneriatelor
 • studii / cercetari, consultanta si instruire in domeniul planificarii strategice pe termen mediu si lung si al bugetarii pe programe
 • elemente de informare si comunicare

Alocare financiara:
Valoarea totala a proiectului poate fi de maximum 860.000 lei, iar intensitatea ajutorului acordat de maximul 98% din totalul cheltuielilor eligibile.