Operatiunea 3.3.2. Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri

Obiective:

 • dezvoltarea comertului electronic si incurajarea intrarii IMM-urilor pe piata serviciilor si vanzarilor on-line
 • extinderea utilizarii aplicatiilor de instruire on-line
 • optimizarea afacerilor companiilor utilizand mijloace specifice TIC

Beneficiari eligibili suntreprezentati de IMM-uri care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • nu se afla in dificultate
 • nu inregistreaza obligatii bugetare nete mai mari de 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni in cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF
 • nu inregistreaza obligatii bugetare nete mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale
 • inregistreaza profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat

Investitii eligibile:

 • achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat
 • achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice din cadrul proiectului
 • achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului
 • achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop / portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.)
 • achizitionarea de mijloace fixe
 • instruireaatat a personalului care va utiliza produsele software implementatecat si a celui care va asigura mentenanta
 • informare si publicitate pentru proiect
 • auditarea finala a proiectului

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile este de 2.300.000 lei, reprezentand maximum 70% din valoarea toata a cheltuielilor eligibile.