Operatiunea 3.3.1. Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor

Obiective:

 • cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic
 • introducerea sistemelor TIC moderne, ce incurajeaza inovarea si ofera sprijin pentru deciziile managementului

Beneficiari eligibili sunt reprezentanti deIMM-urile care indeplinesccumulativurmatoarele conditii:

 • nu inregistreaza obligatii bugetare nete mai mari de 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni in cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF
 • nu inregistreaza obligatii bugetare nece mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale
 • a inregistrat profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat

Investitii eligibile:

 • achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat
 • achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice din cadrul proiectului
 • achizitionarea de echipamente TIC
 • achizitionarea de mijloace fixe
 • instruirea atat a personalului care va utiliza produsele software implementatecat si a celui care va asigura mentenanta
 • informare si publicitate pentru proiect
 • auditarea finala a proiectului

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 1.200.000 lei, reprezentandmaximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile.