Operatiunea 3.1.4. Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

Obiectiv:

 • conectarea la internet a scolilor si a inspectoratelor scolare judetene prin conexiuni broadband si achizitionarea echipamentelor TIC conexe.

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretuli si Sportului

Investitii eligibile:

 • achizitionarea de servicii de consultanta, pentru pregatirea (cu exceptia intocmirii cererii de finantare) si implementarea proiectului
 • asigurarea conectarii unitatilor scolare si/sau inspectoratului scolar judetean la internet prin conexiuni broadband
 • achizitionarea licentelor software necesare echipamentelor TIC achizitionate in cadrul proiectului
 • achizitionarea licentelor software antivirus necesare echipamentelor TIC achizitionate in cadrul proiectului
 • achizitionarea unui software de monitorizare a retelei
 • achizitionarea de echipamente TIC necesare implementarii proiectului
 • instruirea personalului care va utiliza reteaua implementata si cel care va asigura mentenanta
 • auditarea partiala si finala a proiectului privind aspectele financiare si tehnice
 • informare si publicitate pentru proiect
 • asigurarea managementului proiectului

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 140.000.000 lei, reprezentand 100% din cheltuielile eligibile pentru solicitantii finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate.