Operatiunea 3.2.3. Sustinerea implementarii de aplicatii E-Learning

Obiectiv:

 • realizarea unei platforme nationale integrate,care sa permita furnizarea unor solutii de invatamant prin mijloace electronice, disponibile on-line, pentru predare, invatare, evaluare si crearea unei comunitati reale in educatie.

Beneficiar eligibili:

 • Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare.

Investitii eligibile:

 • achizitionarea serviciilor de dezvoltare respectiv implementare a solutiilor software specifice proiectului si integrarea aplicatiilor folosite, cu respectareaetapelor clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare
 • instruirea atat a personalului care va utiliza produsele software implementatecat si acelui care va asigura mentenanta
 • informare si publicitate pentru proiect
 • auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditareasecuritatii aplicatiei
 • dezvoltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului
 • achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice
 • conectarea la infrastructura broadband (daca este necesara pentru implementarea proiectului)
 • achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului
 • achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica si plata electronica
 • construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectul)
 • configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente
 • realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
 • achizitionarea de echipamente (care pot include: servere, calculatoare de tip desktop, portabile – numai pentru echipa de implementare, monitoare, echipamente de retea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice, dotarea corespunzatoare a centrului de date etc.)

Alocare financiara:
Valoarea finantarii nerambursabile acordate nu va fi mai mica de 50.000.000 lei si nu va depasi 165.000.000 lei,reprezentant un procent de 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.