Operatiunea 3.2.4. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel local

Obiectiv:

 • de a pune la dispozitie serviciile administrative prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atat pentru utilizatori (cetateni si mediul de afaceri), cat si pentru administratia publica.

Beneficiari eligibili:

 • unitati sanitare publice cu paturi si cu personalitate juridica proprie (institutii care asigura asistenta medicala, spitale publice care pot asigura permanenta prin medici)
 • parteneriate intre minimum 3 unitati sanitare publice cu paturi si cu personalitate juridica proprie

Investitii eligibile:

 • achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice
 • conectarea la infrastructura broadband (acolo unde exista si este necesara pentru implementarea proiectului)
 • achizitionareaaplicatiilor software si licentelor software necesare pentru realizarea proiectului
 • achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementarea solutiilor software si integrarea aplicatiilor folosite cu respectarea etapeor clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare
 • achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica si plata electronica
 • construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectul)
 • configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente
 • realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
 • instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta
 • informare si publicitate pentru proiect
 • auditarea partiala si finala a proiectului privind aspectele financiare si tehnice

Alocare financiara:
Valoarea finantarii nerambursabile acordate nu poate fi mai mica de 500.000 lei si nu poate depasi 6.000.000 lei pentru parteneriate, respectiv 1.600.000 lei pentru restul solicitantilor eligibili.
Rata de finantare reprezinta 100% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru solicitanti finantati integral de la bugetul de stat, respectiv 98% pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili.