TRANSPORT

AXA 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE

Axa prioritara are ca scop intarirea coeziunii teritoriale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, prin reducerea semnificativa a timpilor de deplasare, cu imbunatatirea sigurantei si a calitatii serviciilor spre destinatiile principale la nivel national si European, atat pentru pasageri cat si pentru bunuri, de-a lungul axelor prioritare TEN-T.

Aceasta axa prioritara POST se va focaliza pe constructia de autostrazi, pe modernizarea infrastructurii feroviare si intoducerea sistemului ERTMIS nivelul II, precum si pe imbunatatirea conditiilor de navigatie in transportul fluvial.