TRANSPORT

AXA 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil

Obiectivul general este reprezentat de modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale rutiere si feroviare, situata cu precadere in afara axelor prioritare TEN-T 7 si 22, dezvoltarea sistemului de transport cu metroul in Bucuresti, precum si modernizarea si dezvoltarea infrastructurii portuare si aeroportuare