TRANSPORT

AXA 3 - Modernizarea sectorului de transport in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor

Obiectiv:

  • promovarea transportului inter-modal prin dezvoltarea terminalelor inter-modale si/sau a centrelor logistice de distributie si transport combinat,acoperind infrastructura terminalelor. Se vor implementa proiecte pentru facilitarea transferului modal de marfuri, in special de pe modul rutier pe modul feroviar cu respectrea principiului s.o.-modalitatii-prezentat in versiunea revizuita a Cartii Albe a Transporturilor Comisiei Europene.