TRANSPORT

Domeniul Major de Interventie - Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr. 22

Obiective:

  • finantarea proiectelor de investitii in infrastructura feroviara situate pe traseul Axei TEN-T 22
  • finantarea lucrarilor de investitii pentru modernizarea/(re)constructia cailor ferate situate pe traseul Axei TEN-T 22, precum si a supervizarii acestora
  • finantarea introducerii sistemului ERTMS nivelul II pe traseul Axei TEN-T 22

Operatiunea – Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr. 22