TRANSPORT

Domeniul Major de Interventie - Promovarea transportului intermodal

Obiectiv:

  • promovarea transportului inter-modal prin dezvoltarea terminalelor inter-modale si/sau a centrelor logistice de distributie si transport combinat,acoperind infrastructura terminalelor. Se vor implementa proiecte pentru facilitarea transferului modal de marfuri, in special de pe modul rutier pe modul feroviar cu respectrea principiului s.o.-modalitatii-prezentat in versiunea revizuita a Cartii Albe a Transporturilor Comisiei Europene.

Operatiunea – Promovarea transportului intermodal