TRANSPORT

Tinand cont atat de necesitatea Romaniei de a reduce disparitatile de dezvoltare economica si sociala in comparatie cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum si de faptul ca un sistem de transport eficient, durabil, flexibil si sigur, poate fi considerat o preconditie esentiala pentru dezvoltarea economica, coroborat cu angajamentul luat de a dezvolta reteaua TEN-T si proiectele prioritate TEN-T,se concretizeaza obiectivul global al Programului Operational Sectorial Transport, respectiv acela de a promova un sistem de transport durabil in Romania,