PESCUIT

Avand in vedere situatia actuala a sectorului piscicol, se impune modernizarea si sustinerea financiara a restructurarii, in vederea asigurarii unei politici pescaresti durabile in Romania. Aceasta restructurare necesita implementarea unui numar de actiuni ce au ca scop mentinerea pescuitului durabil si cresterea competitivitatii sectorului.

Viziunea strategica exprimata in Planul National Strategic pentru Pescuit este urmatoarea: “Un sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

Obiective generale:

 • dezvoltarea competitivitatii si sustenabilitatii sectorului piscicol primar
 • dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului piscicol
 • sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor pescaresti si imbunatatirea calitatii vietii in aceste zone
 • sustinerea unei implementari adecvate a programului operational in cadrul PCP

Obiectivele specifice care vor contribui la indeplinirea viziunii strategice sunt urmatoarele:

 • modernizarea flotei de pescuit de la Marea Neagra (nave si ambarcatiuni) si ajustarea acesteia la un nivel de durabilitatea
 • promovarea unui sector de acvacultura durabil
 • mentinerea nivelului durabil al activitatii de pescuit in apele interioare
 • sprijinirea structurarii industriei de procesare
 • sustinerea distributiei si comercializarii produselor din sectorul pescaresc
 • sustinerea dezvoltarii pietei interne pentru peste si produse piscicole
 • sprijinirea infiintarii de Grupuri Locale de Actiune pentru Pescuit si asigurarea capacitatii necesare pentru realizarea si implementarea strategiilor de dezvoltare locala
 • implementarea strategiilor de dezvoltare locala
 • realizarea proiectelor de cooperare
 • facilitarea comunicarii in retea a Grupurilor Locale de Actiune pentru Pescuit
 • asistenta tehnica

AXA PRIORITARA 2 – Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura

Principalele obiective ale axei sunt urmatoarele:

 • modernizarea acvaculturii pentru adaptarea acesteia la cerintele pietei
 • mentinerea unui nivel durabil pentru activitatea de pescuit in apele interioare
 • imbunatatirea calitatii produselor procesare si comercializate din sectorul pescaresc

In scopul sprijinirii implementarii acestor masuri precum si a altor masuri care sustin investitiile in sectorul pescaresc, autoritatile romane intentioneaza sa aplice masuri de inginerie financiara in special pentru garantarea creditelor, in vederea cresterii capacitatii de absorbtie a FEP.

2.1 Acvacultura
Actiunea 2.1.4. Masuri pentru mediul acvatic
Operatiunea 2.1.4.2. Trecerea la acvacultura ecologica

Obiectiv

 • extinderea acvaculturii ecologice / organice.

Scopul operatiunii este acela de a promova practicile de productie prietenoase cu mediul in sectorul de acvacultura romanesc.

Beneficiari eligibili:

 • agenti economici microintreprinderi (inclusiv persoane fizice autorizate), intreprinderi mici si mijlocii
 • agenti economici intreprinderi mari

Investitii eligibile:

 • prime pentru unitatile de acvacultura care trec la acvacultura organica / ecologica.

Alocare financiara:
Contributia publica in cadrul acestei operatiuni este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, oferite sub forma de prima pentru compensatii pentru maximum 2 ani, pe perioada conversiei la productia ecologica.