1.2.2.Universitate pentru piata muncii

Obiective:

 • imbunatatirea programelor de licenta si masterat in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior, inclusiv prin validarea si certificarea invatarii anterioare corespunzatoare invatamantului superior si completarea studiilor cu programe flexibile finalizate cu certificari
 • extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior
 • consolidarea inovarii, cooperarii si a retelelor intre universitati, mediul de afaceri si centrele de cercetare

Beneficiari eligibili:

 • institutii de invatamant superior acreditate, publice si private
 • ONG-uri, inclusiv asociatiile studentesti
 • organizatii similare solicitantilor eligibili
 • organizatii legal constituite, care desfasoara activitati relevante in cadrul proiectului si care demonstreaza ca au in obiectul de activitate al institutiei si activitatea / activitatile in cadrul proiectului pentru care au un rol de parteneri

Investitii eligibile:

 • elaborarea / revizuirea / implementarea / validarea si certificarea calificarilor in invatamantul superior, inclusiv dezvoltarea programelor de studii aferente cu elementele componente ale acestora
 • dezvoltarea, imbunatatirea si adaptarea, acreditarea si implementarea programelor de studii universitare de licenta si masterat, avandu-se in vedere CNCIS, inclusiv a programelor flexibile de studii dezvoltate in urma validarii si certificarii invatarii anterioare corespunzatoare invatamantului superior
 • dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de materiale si instrumente didactice si de invatare
 • realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere
 • organizarea de activitati in vederea cresterii accesului la invatamantul superior si o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii
 • imbunatatirea serviciilor de documentare stiintifica si biblioteca in institutiile de invatamant superior
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare pentru persoanele din grupul tinta (cu exceptia grupului tinta “studenti”)
 • actiuni pentru extinderea oportunitatilor de invatare si facilitarea accesului la invatamantul superior, inclusiv actiuni inovatoare
 • dezoltarea, imbunatatirea si promovarea programelor de studii universitare care sustin dezvoltarea culturii antreprenoriale
 • introducerea / extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare / invatare, management si planificare in invatamantul superior, inclusiv e-learning
 • dezvoltarea si implementarea solutiilor / instrumentelor software pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale
 • introduccerea unor module / sesiuni specifice de instruire in cadrul tuturor programelor de formare dezvoltate si furnizate privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse si nediscriminarea pentru grupurile tinta specifice operatiunii
 • elaborarea / revizuirea / implementarea in cadrul institutiilor de invatamant superior a metodologiilor si procedurilor pentru validarea / recunoasterea invatarii anterioare pentru ocupatii care solicita studii superioare
 • elaborarea, implementarea si evaluarea de modele de parteneriat si de retele intre universitati, intreprinderi, entre de cercetare, inclusiv acorduri de colaborare, transfer de inormatii, crearea si utilizarea de baze de date etc.
 • infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, inclusiv retele virtuale, parteneriate si acorduri de cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, national si transnational, inclusiv comunitati de practica pentru dezvoltarea invatamantului superior, promovarea antreprenoriatului
 • integrarea principiului dezvoltarii durabile la nivelul instrumentelor, metodologiilor, activitatilor si proceselor din invatamantul superior

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 50.000 euro si maximum 499.999 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 23% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.