1.2.1 Universitate pentru viitor

Obiective:

 • dezvoltarea si implementarea sistemului national de calificari in invatamantul superior la nivel de sistem, prin asigurarea cadrului functional necesar imbunatatirii programelor de licenta si masterat in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior, inclusiv prin validarea si certificarea invatarii anterioare corespunzatoare invatamantului superior si completarea studiilor cu programe flexibile finalizate cu certificari
 • extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior
 • imbunatatirea managementului universitare si cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii
 • consolidarea inovarii, cooperarii si a retelelor intre universitati, mediul de afaceri si centrele de cercetare

 

Beneficiari eligibili:

 

 • solicitanti eligibili:

 

a.    Ministerul Educatiei Nationale
b.    agentii, structuri aflate in subordinea / coordonarea MEN, precum si alte organisme publice cu atributii in domeniul invatamantului superior la nivel de sistem 2, inclusiv in asigurarea si managementul calitatii si a Cadrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior

 

 • categorii de parteneri eligibili – organizatii similare solicitantilor eligibili, precum si alte organizatii legal constituite care desfasoara activitati relevante in cadrul proiectului si care demonstreaza ca au in obiectul de activitate al institutiei si activitatea / activitatil din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri

 

Investitii eligibile:

 

 • elaborarea / revizuirea / testarea / implementarea metodologiilor, instrumentelor, sistemelor de indicatori de referinta, procedurilor si mecanismelor de asigurare si management al calitatii, management universitar, evaluare si acreditare etc.
 • dezvoltarea, actualizarea si managementul bazelor de date in vederea asigurarii si managemtnului calitatii in invatamantul superior, inclusiv corelarea si conectarea cu alte baze de date relevante
 • elaborarea / revizuirea / testarea / implementarea procedurilor privind dezvoltarea si implementarea Cadrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior, la nivel de sistem si de institutie de invatamant superior
 • elaborarea / revizuirea / implementarea / validarea si certificarea calificarilor in invatamantul superior, inclusiv dezvoltarea programelor de studii aferente cu elementele componente ale acestora
 • dezvoltarea, imbunatatirea si adaptarea, acreditarea si implementarea programelor de studii universitare de licenta si masterat avandu-se in vedere CNCIS, inclusiv a programelor flexibile de studii dezvoltate in urma validarii si certificarii invatarii anterioare corespunzatoare invatamantului superior
 • dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de materiale si instrumente didactice si de invatare
 • realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere
 • organizarea de activitati in vederea cresterii accesului la invatamantul superior si o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii (ex: activitati de tipul “zilele portilor deschise”, “zilele carierei” etc.)
 • imbunatatirea servciilor de documentare stiintifica si biblioteca in institutiile de invatamant superior
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare pentru persoanele din grupul tinta (cu exceptia grupului tinta “studenti”)
 • actiuni pentru extinderea oportunitatilor de invatare si facilitarea accesului la invatamantul superior, inclusiv actiuni inovatoare
 • dezvoltarea, imbunatatirea si promovarea programelor de studii universitare care sustin dezvoltarea culturii antreprenoriale
 •  introducerea / extinderea utilizari TIC in activitatile de predare / invatare, management si planificare in invatamantul superior, inclusiv e-learning
 • dezvoltarea si implemetarea solutiilor / instrumentelor software pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale
 • introducerea unor module / sesiuni specifice de instruire in cadrul tuturor programelor de formare dezvoltate si furnizate privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse si nediscriminarea pentru grupurile tinta specifice acestei masuri
 • elaborarea / revizuirea / implementarea in cadrul institutiilor de invatamant superior a metodologiilor si procedurilor pentru validarea / recunoasterea invatarii anterioare pentru ocupatii care solicita studii superioare
 • elaborarea, implementarea si evaluarea de modele de parteneriat si de retele intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, inclusiv acorduri de colaborare, transfer de informatii, crearea si utilizarea de baze de date etc.
 • infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, inclusiv retele virtuale, parteneriate si acorduri de cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, national si transnational, inclusiv comunitati de practica pentru dezvoltarea invatamantului superior, promovarea antreprenoriatului
 • integrarea principiului dezvoltarii durabile la nivelul instrumentelor, metodologiilor, activitatilor si procecselor din invatamantul superior

 

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 3.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.

 

In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 23% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.