Actiunea 2.2.2 – Sprijinirea utilizarii TIC pentru dezvoltarea afacerilor, in special a cadrului de derulare a comertului electronic

Ghidul consultantului spre consultare