viziune final okO echipa de conducere stabila si pragmatica, cu mari ambitii de a se impune pe o piata aflata intr-o continua dezvoltare, au condus la succesul Euro Map Consult in decursul timpului, insa ceea ce ne defineste este in primul rand etica profesionala in colaborarile cu partenerii nostrii.

Printr-un accent continuu pus pe excelenta, angajamentul nostru pentru realizarea / intocmirea in prima etapa a:

 • cererilor de finantare,
 • planurilor de afaceri,
 • studiilor de fezabilitate,
 • analizelor economico-financiare,
 • memoriilor justificative,
 • urmate de inregistrare la sediul autoritatii contractante a dosarului cererii de finantare nerambursabila,

iar in a doua etapa de intocmire a:

 • notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile,
 • verificarea ofertelor primite din partea potentililor furnizori participanti la procedura de achizitie,
 • intocmirea raportului privind procedura de achizitie,
 • organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare, verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat dar si inaintarea  propunerilor pentru realocarea sumelor ramase – pe alte linii bugetare,
 • verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare – semnat cu autoritatea contractanta,
 • monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse de la nivelul fiecarui departament din cadrul societatii partenerilor,
 • vor conduce la atingerea obiectivelor potentialului partener, intr-un cadru procedural bazat pe profesionalism si dedicatie, in felul acesta Euro Map Consult, urmarind  sa devina sinonim cu acel consultant pe care va puteti baza intotdeauna.

Atentia acordata atat angajatilor, colaboratorilor cat si partenerilor, au avut un rol determinant in trecut si va continua sa contureze viitorul nostru.